قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 120,000 ریال
EX5 Marun on 119,000 ریال
EX5 jam 119,500 ریال
5110 119,000 ریال
F7000 Mehr 118,200 ریال
F7000 Ilam 117,700 ریال
BL3 Jam 115,500 ریال
BL3 Bakhtar 115,000 ریال
0035 117,000 ریال
209 Lld Amir 119,700 ریال
LF190 115,000 ریال
0075 130,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com