قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,500 ریال
EX5 Marun on 118,000 ریال
EX5 jam 118,500 ریال
5110 118,500 ریال
F7000 Mehr 116,700 ریال
F7000 Ilam 116,500 ریال
BL3 Jam 115,000 ریال
BL3 Bakhtar 114,700 ریال
0035 116,500 ریال
209 Lld Amir 119,000 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 130,000 ریال
020 LDPE 115,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com