قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,000 ریال
EX5 Marun on 118,200 ریال
EX5 jam 119,000 ریال
5110 HDPE 119,000 ریال
F7000 Mehr 117,300 ریال
F7000 Ilam 116,500 ریال
BL3 Jam 116,000 ریال
BL3 Bakhtar 115,500 ریال
0035 116,700 ریال
209 LLD Amir 118,000 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 LDPE 130,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com