قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,500 ریال
EX5 Marun on 116,500 ریال
EX5 jam 116,300 ریال
5110 115,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,700 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 113,500 ریال
209 Lld Amir 114,000 ریال
LF190 112,000 ریال
0075 128,000 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com