قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 114,000 ریال
F7000 Mehr 110,000 ریال
F7000 Ilam 109,500 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 112,500 ریال
LF190 109,000 ریال
0075 123,000 ریال
020 LDPE 110,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com