قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۱ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 111,500 ریال
EX5 jam 111,500 ریال
5110 HDPE 115,000 ریال
F7000 Mehr 112,500 ریال
F7000 Ilam 112,200 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 110,500 ریال
0035 111,500 ریال
209 LLD Amir 111,500 ریال
LF190 110,200 ریال
0075 LDPE 123,000 ریال
020 LDPE 111,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com