قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 113,700 ریال
5110 HDPE 114,500 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 113,300 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 LDPE 123,500 ریال
020 LDPE 112,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com