قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 115,000 ریال
F7000 Mehr 113,700 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 112,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 114,000 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 124,000 ریال
020 LDPE 112,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com