قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 115,700 ریال
5110 115,300 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,600 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 113,700 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 -
020 LDPE 112,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com