قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 HDPE 114,500 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 LLD Amir 112,700 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 LDPE 124,000 ریال
020 LDPE 111,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com