قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 114,000 ریال
F7000 Mehr 113,400 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 113,000 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 124,500 ریال
020 LDPE 111,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com