قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 115,400 ریال
5110 115,400 ریال
F7000 Mehr 114,400 ریال
F7000 Ilam 114,000 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,100 ریال
0035 112,200 ریال
209 Lld Amir 114,000 ریال
LF190 112,500 ریال
0075 125,000 ریال
020 LDPE 112,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com