قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 115,500 ریال
EX5 jam 116,000 ریال
5110 HDPE 115,500 ریال
F7000 Mehr 114,300 ریال
F7000 Ilam 113,900 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,800 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 114,000 ریال
LF190 112,000 ریال
0075 LDPE 112,700 ریال
020 LDPE 113,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com