قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 115,800 ریال
5110 HDPE 115,000 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 114,000 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 113,000 ریال
209 LLD Amir 113,000 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 LDPE 124,500 ریال
020 LDPE 111,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com