قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 114,400 ریال
EX5 jam 114,800 ریال
5110 HDPE 115,800 ریال
F7000 Mehr 114,700 ریال
F7000 Ilam 114,600 ریال
BL3 Jam 112,600 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 112,800 ریال
209 LLD Amir 112,500 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 LDPE 125,000 ریال
020 LDPE 112,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com