قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,000 ریال
EX5 Marun on 115,100 ریال
EX5 jam 116,000 ریال
5110 116,200 ریال
F7000 Mehr 115,300 ریال
F7000 Ilam 115,100 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,200 ریال
0035 113,000 ریال
209 Lld Amir 111,500 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 125,000 ریال
020 LDPE 111,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com