قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,500 ریال
EX5 Marun on 116,000 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 115,600 ریال
F7000 Mehr 115,200 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 113,400 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 111,000 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 123,300 ریال
020 LDPE 111,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com