قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,000 ریال
EX5 Marun on 116,000 ریال
EX5 jam 117,200 ریال
5110 116,000 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 114,700 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 111,000 ریال
LF190 110,800 ریال
0075 123,000 ریال
020 LDPE 110,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com