قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,000 ریال
EX5 Marun on 116,000 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 116,000 ریال
F7000 Mehr 115,200 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 1,115,000 ریال
209 Lld Amir 111,500 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 122,500 ریال
020 LDPE 109,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com