قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,500 ریال
EX5 Marun on 117,000 ریال
EX5 jam 117,500 ریال
5110 116,700 ریال
F7000 Mehr 115,500 ریال
F7000 Ilam 115,300 ریال
BL3 Jam 113,600 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
209 Lld Amir 112,000 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 122,700 ریال
020 LDPE 112,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com