قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,200 ریال
EX5 Marun on 117,000 ریال
EX5 jam 117,500 ریال
5110 HDPE 117,100 ریال
F7000 Mehr 116,700 ریال
F7000 Ilam 116,200 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,800 ریال
0035 113,000 ریال
209 LLD Amir 112,500 ریال
LF190 112,400 ریال
0075 LDPE 124,000 ریال
020 LDPE 112,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com