قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,700 ریال
EX5 Marun on 116,400 ریال
EX5 jam 117,500 ریال
5110 117,100 ریال
F7000 Mehr 116,700 ریال
F7000 Ilam 116,500 ریال
BL3 Jam 113,400 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
209 Lld Amir 113,500 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 123,300 ریال
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com