قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,000 ریال
EX5 Marun on 117,000 ریال
EX5 jam 117,500 ریال
5110 HDPE 117,100 ریال
F7000 Mehr 116,600 ریال
F7000 Ilam 116,400 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,500 ریال
0035 113,000 ریال
209 LLD Amir 113,700 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 LDPE 124,000 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com