قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,000 ریال
EX5 Marun on 116,800 ریال
EX5 jam 117,700 ریال
5110 HDPE 118,000 ریال
F7000 Mehr 118,000 ریال
F7000 Ilam 117,500 ریال
BL3 Jam 115,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,700 ریال
0035 115,000 ریال
209 LLD Amir 115,000 ریال
LF190 115,000 ریال
0075 LDPE 125,000 ریال
020 LDPE 115,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com