قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 115,200 ریال
EX5 jam 116,500 ریال
5110 HDPE 118,000 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 117,100 ریال
BL3 Jam 115,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,500 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 113,500 ریال
LF190 115,500 ریال
0075 LDPE 124,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com