قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۱ تير ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,800 ریال
EX5 Marun on 114,900 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 HDPE 117,100 ریال
F7000 Mehr 117,000 ریال
F7000 Ilam 116,100 ریال
BL3 Jam 115,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 114,000 ریال
209 LLD Amir 115,000 ریال
LF190 118,500 ریال
0075 LDPE 124,500 ریال
020 LDPE 118,400 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com