قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,000 ریال
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 1,165,000 ریال
5110 HDPE 117,000 ریال
F7000 Mehr 118,500 ریال
F7000 Ilam 116,300 ریال
BL3 Jam 116,000 ریال
BL3 Bakhtar 115,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 LLD Amir 115,000 ریال
LF190 119,500 ریال
0075 LDPE 124,500 ریال
020 LDPE 119,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com