قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,300 ریال
EX5 Marun on 114,200 ریال
EX5 jam 115,500 ریال
5110 HDPE 116,500 ریال
F7000 Mehr 118,000 ریال
F7000 Ilam 115,800 ریال
BL3 Jam 115,600 ریال
BL3 Bakhtar 115,000 ریال
0035 114,500 ریال
209 LLD Amir 114,200 ریال
LF190 118,800 ریال
0075 LDPE 113,000 ریال
020 LDPE 117,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com