قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,200 ریال
5110 116,100 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 115,700 ریال
BL3 Jam 115,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,800 ریال
0035 115,200 ریال
209 Lld Amir 113,800 ریال
LF190 118,400 ریال
0075 123,000 ریال
020 LDPE 118,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com