قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam -
5110 115,700 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 115,700 ریال
BL3 Jam 114,700 ریال
BL3 Bakhtar 114,500 ریال
0035 114,500 ریال
209 Lld Amir 113,700 ریال
LF190 118,200 ریال
0075 123,000 ریال
020 LDPE 119,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com