قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 115,800 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 115,700 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar 113,900 ریال
0035 -
209 Lld Amir 113,800 ریال
LF190 118,400 ریال
0075 -
020 LDPE 119,300 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com