قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,700 ریال
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam 114,700 ریال
5110 HDPE 115,300 ریال
F7000 Mehr 115,700 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 115,000 ریال
BL3 Bakhtar 114,500 ریال
0035 115,500 ریال
209 LLD Amir 113,600 ریال
LF190 118,500 ریال
0075 LDPE 121,000 ریال
020 LDPE 119,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com