قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 115,000 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 114,500 ریال
BL3 Jam 114,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 Lld Amir 113,200 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 121,000 ریال
020 LDPE 119,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com