قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,200 ریال
EX5 Marun on 113,200 ریال
EX5 jam 114,700 ریال
5110 114,900 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 114,400 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 114,500 ریال
209 Lld Amir 112,800 ریال
LF190 117,800 ریال
0075 119,000 ریال
020 LDPE 119,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com