قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,700 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 114,400 ریال
F7000 Mehr 114,100 ریال
F7000 Ilam 113,300 ریال
BL3 Jam 114,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,200 ریال
0035 114,300 ریال
209 Lld Amir 112,700 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 119,100 ریال
020 LDPE 118,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com