قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ مرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,300 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 HDPE 114,000 ریال
F7000 Mehr 113,600 ریال
F7000 Ilam 112,800 ریال
BL3 Jam 114,300 ریال
BL3 Bakhtar 113,500 ریال
0035 114,000 ریال
209 LLD Amir 113,400 ریال
LF190 119,000 ریال
0075 LDPE 118,000 ریال
020 LDPE 118,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com