قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,100 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 HDPE 114,400 ریال
F7000 Mehr 113,400 ریال
F7000 Ilam 113,100 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
209 LLD Amir 114,000 ریال
LF190 117,500 ریال
0075 LDPE 118,000 ریال
020 LDPE 118,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com