قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,600 ریال
5110 HDPE 113,700 ریال
F7000 Mehr 112,700 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,200 ریال
0035 112,000 ریال
209 LLD Amir 113,500 ریال
LF190 117,500 ریال
0075 LDPE 117,100 ریال
020 LDPE 117,600 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com