قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,800 ریال
EX5 jam -
5110 113,500 ریال
F7000 Mehr 112,200 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 112,500 ریال
LF190 116,500 ریال
0075 116,500 ریال
020 LDPE 117,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com