قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam -
5110 113,200 ریال
F7000 Mehr 112,500 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 111,500 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 114,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com