قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,700 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 114,400 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,300 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 111,000 ریال
LF190 117,000 ریال
0075 113,500 ریال
020 LDPE 116,400 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com