قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,500 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 113,400 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 112,800 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 110,000 ریال
209 Lld Amir 110,300 ریال
LF190 116,400 ریال
0075 113,800 ریال
020 LDPE 116,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com