قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 113,300 ریال
EX5 jam 114,300 ریال
5110 113,500 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,500 ریال
0035 107,000 ریال
209 Lld Amir 109,000 ریال
LF190 117,000 ریال
0075 112,500 ریال
020 LDPE 116,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com