قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 113,700 ریال
EX5 jam -
5110 113,400 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 108,000 ریال
209 Lld Amir 110,000 ریال
LF190 117,000 ریال
0075 113,000 ریال
020 LDPE 116,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com