قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,500 ریال
EX5 Marun on 114,500 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 HDPE 113,500 ریال
F7000 Mehr 113,800 ریال
F7000 Ilam 113,400 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 114,500 ریال
209 LLD Amir 111,500 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 LDPE 112,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com