قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,500 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 114,500 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 114,400 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 113,000 ریال
LF190 114,700 ریال
0075 113,000 ریال
020 LDPE 116,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com