قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,200 ریال
5110 115,000 ریال
F7000 Mehr 116,500 ریال
F7000 Ilam 115,700 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 114,000 ریال
209 Lld Amir 113,200 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 116,500 ریال
020 LDPE 116,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com