قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,500 ریال
EX5 Marun on 115,200 ریال
EX5 jam 115,500 ریال
5110 114,800 ریال
F7000 Mehr 116,000 ریال
F7000 Ilam 115,500 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,500 ریال
0035 117,300 ریال
209 Lld Amir 113,500 ریال
LF190 113,800 ریال
0075 115,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com