قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,800 ریال
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 HDPE 112,800 ریال
F7000 Mehr 112,800 ریال
F7000 Ilam 111,800 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,800 ریال
0035 114,800 ریال
209 LLD Amir 111,100 ریال
LF190 111,100 ریال
0075 LDPE 113,500 ریال
020 LDPE 114,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com