قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 HDPE 112,200 ریال
F7000 Mehr 111,300 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 109,500 ریال
0035 109,800 ریال
209 LLD Amir 111,000 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 LDPE 112,500 ریال
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com